Precision Machinery & Precision Instrumentation
   
Precision Machinery & Precision Instrumentation
MoreLINKS
Precision Machinery & Precision Instrumentation

  Department of Precision Machinery & Instrumentation

   The Dept. of Precision Machinery & Instrumentation was established in 1978 based on the Basic Courses Teaching Section of Dept. of Modern Mechanics. The predecessor of this teaching section was the Machine Teaching Group of the Electrical and Mechanical Engineering Teaching Section, which was teaching the engineering basic courses for whole university. This teaching group merged into Dept. of Modern Mechanics in 1963. The current department chair is XIANG Libin, and the current executive chair is ZhENG Jinjin.

     Head: Prof. ZHENG Jinjin  Homepage: http://pmpi.ustc.edu.cn/


  Professors of Precision Machinery & Instrumentation
  HUANG WenhaoCHU JiaruKONG FanrangSHEN LianwanZHENG JinjinZHU Changan
  WANG KeyiFENG ZhihuaYANG Jie


   Associate Professors of Precision Machinery & Instrumentation
  LI YongxinZHANG ShiwuYANG ShengWU YutingSHAO PengfeiHU Hongzhuan
  WANG JianpingWANG ShuoguiLI JingWANG XiangLI WeiminREN Chuansheng
  GAN FangjianWANG RuifangDENG WeipingLI MujunHE QingboCHEN Yuhang
  LIU Zhigang

 
Department of Modern Mechanics, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui province, China, 230027
Copyright @ 2011. Contact The School of Engineering Science: Phone: +86-551-3603223 Fax: +86-551-3606459